לשכת המסחר והתעשיה באר שבע והנגב

גלריית אירועים

הרצאה עם ד"ר שלומי קודיש

יומן אירועים

אוגוסט 2022

תאריכים ונושאים

חברי לשכת המסחר באר שבע והנגב