ראשי אירועי הלשכה העסקים הם המנוע צמיחה במשק הישראלי!
העסקים הם המנוע צמיחה במשק הישראלי!