ראשי אירועי הלשכה כתבה בידיעות הנגב על נשיא הלשכה - בהצלחה משה טרבלסי!
כתבה בידיעות הנגב על נשיא הלשכה - בהצלחה משה טרבלסי!