ראשי אירועי הלשכה הדלקת נר שמיני של חנוכה
הדלקת נר שמיני של חנוכה