ראשי אירועי הלשכה מפגש עם השרה לשיווין חברתי ,ח"כ גילה גמליאל
מפגש עם השרה לשיווין חברתי ,ח"כ גילה גמליאל