ראשי אירועי הלשכה יום עיון בנושא תזרים מזומנים בלשכת המסחר והתעשייה
יום עיון בנושא תזרים מזומנים בלשכת המסחר והתעשייה