ראשי אירועי הלשכה ראש העיר קטלוניה מחמיא למנכ"ל לשכת המסחר
ראש העיר קטלוניה מחמיא למנכ"ל לשכת המסחר