ראשי אירועי הלשכה יום עיון מקצועי בנושא מכירת חברה, מיזוג חברות, גיוס שותפים
יום עיון מקצועי בנושא מכירת חברה, מיזוג חברות, גיוס שותפים