ראשי אירועי הלשכה ישיבה ארצית של לשכות המסחר
ישיבה ארצית של לשכות המסחר