ראשי אירועי הלשכה איילת פריש מתארחת בלשכת המסחר
איילת פריש מתארחת בלשכת המסחר