ראשי אירועי הלשכה טקס הענקת דרגות למצטיינים במשטרת ישראל מחוז דרום 2016
טקס הענקת דרגות למצטיינים במשטרת ישראל מחוז דרום 2016