ראשי אירועי הלשכה יזמים צעירים ובעלי עסקים קטנים הם מנוע הצמיחה בנגב!
יזמים צעירים ובעלי עסקים קטנים הם מנוע הצמיחה בנגב!