ראשי אירועי הלשכה סיום המחזור הראשון של קורס "ניהול העסק להצלחה"
סיום המחזור הראשון של קורס "ניהול העסק להצלחה"