ראשי אירועי הלשכה הרצאה בלשכת המסחר והתעשייה בנושא "השיווק יזום"
הרצאה בלשכת המסחר והתעשייה בנושא "השיווק יזום"