ראשי אירועי הלשכה מפגש עם מפקד משטרת באר-שבע סנ"צ אפי שימן
מפגש עם מפקד משטרת באר-שבע סנ"צ אפי שימן