ראשי אירועי הלשכה פגישת שיתוף פעולה חשובה עם ראש מועצת נאות חובב, חברי ארז בדש
פגישת שיתוף פעולה חשובה עם ראש מועצת נאות חובב, חברי ארז בדש