ראשי אירועי הלשכה אורח נכבד בלשכתנו: ד"ר שלומי קודש
אורח נכבד בלשכתנו: ד"ר שלומי קודש