ראשי אירועי הלשכה אירוח ח"כ מאיר כהן
אירוח ח"כ מאיר כהן