ראשי אירועי הלשכה הזמנה לבחירות להנהלת הלשכה ולועדת ביקורת
הזמנה לבחירות להנהלת הלשכה ולועדת ביקורת