ראשי אירועי הלשכה ביקור שגריר ויטנאם בלשכת המסחר והתעשייה
ביקור שגריר ויטנאם בלשכת המסחר והתעשייה