ראשי אירועי הלשכה נשיא הלשכה בישיבה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת
נשיא הלשכה בישיבה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת