ראשי אירועי הלשכה הדלקת נר חמישי של חנוכה
הדלקת נר חמישי של חנוכה