ראשי אירועי הלשכה הרמת כוסית לרגל השנה החדשה
הרמת כוסית לרגל השנה החדשה