ראשי אירועי הלשכה סדנת "נפילת אסימונים" בנושא נטווריקנג עסקי
סדנת "נפילת אסימונים" בנושא נטווריקנג עסקי