ראשי אירועי הלשכה לשכת המסחר והתעשייה באר שבע והנגב מודה לכל חבריה על תרומת ילקוטים עבור משפחות וילדים מעוטי יכולת
לשכת המסחר והתעשייה באר שבע והנגב מודה לכל חבריה על תרומת ילקוטים עבור משפחות וילדים מעוטי יכולת