ראשי כנסים וקורסים מפגש עם פרופ' דניאל חיימוביץ נשיא אוניברסיטה בן גוריון
מפגש עם פרופ' דניאל חיימוביץ נשיא אוניברסיטה בן גוריון

מפגש עם פרופ' דניאל חיימוביץ נשיא אוניברסיטה בן גוריון

לשכת התעשייה ב"ש והנגב שמחה להזמינכם לכנס חשוב ביותר עם פרופ' דניאל חיימוביץ נשיא אוניברסיטה בן גוריון בתאריך: 18/12/2019 בשעה 18:00 בלשכת המסחר והתעשייה

חברים נכבדים,

לשכת התעשייה ב"ש והנגב שמחה להזמינכם לכנס חשוב ביותר עם

פרופ' דניאל חיימוביץ נשיא אוניברסיטה בן גוריון.

בתאריך: 18/12/2019 בשעה 18:00 בלשכת המסחר והתעשייה.

כתובתנו: רמב"ם 30.

אבקש לאשר הגעה למזכירות הלשכה 

בטלפון: 08-62342222/1 פלורית