יוסי דדוש

יוסי דדוש,

חבר הנהלה

-יו"ר ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל.

-חבר מועצת העיר באר שבע

-יו"ר ועדת ההנחות בארנונה באר שבע

-יו"ר ועדת מכרזים של החברה הכלכלית באר שבע